Vyhláška č. 75/1966 Zb.Vyhláška predsedu vlády o zrušení smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy

Čiastka 31/1966
Platnosť od 30.09.1966
Účinnosť od 30.09.1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.09.1966 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.09.1966