Zákon č. 74/1966 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady a jej orgánov pri zabezpečovaní starostlivosti o zdravie ľudu.

Čiastka 30/1966
Platnosť od 29.09.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 29.09.1966 do31.12.1968
Zrušený 207/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.09.1966 - 31.12.1968