Vyhláška č. 72/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o civilnom konaní

Čiastka 28/1966
Platnosť od 27.09.1966
Účinnosť od 12.10.1966
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 28 vstúpi Dohovor v platnosť pre Československú socialistickú republiku 11. augustom 1966.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.10.1966 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

27.09.1966