Vyhláška č. 6/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín.

Čiastka 2/1966
Platnosť od 31.01.1966
Účinnosť od 31.01.1966 do10.07.1996
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 14 vstúpila v platnosť výmenou nôt oboch zmluvných strán o jej schválení, t. j. 2. decembrom 1965.