Uznesenie č. 51/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 19/1966
Platnosť od 13.07.1966

Pôvodný predpis

13.07.1966