Vyhláška č. 4/1966 Zb.Vládna vyhláška o príspevkoch za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používateľov diel

Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966 do31.12.1969
Účinnosť od 01.02.1966 do31.12.1969
Zrušený 180/1969 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená nariadením vlády ČSR č. 159/1969 Zb. s účinnosťou od 23. decembra 1969.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1966 - 31.12.1969

Pôvodný predpis

25.01.1966