Opatrenie č. 36/1966 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa zrušujú niektoré právne predpisy

Čiastka 14/1966
Platnosť od 20.06.1966
Účinnosť od 20.06.1966
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 51/1966 Zb. zo dňa 29. júna 1966.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
20.06.1966 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

20.06.1966