Nariadenie vlády č. 33/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa dopĺňa a mení vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl

Čiastka 13/1966
Platnosť od 14.06.1966 do30.04.1967
Účinnosť od 14.06.1966 do30.04.1967
Zrušený 38/1967 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
14.06.1966 - 30.04.1967

Pôvodný predpis

14.06.1966