Vyhláška č. 25/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry, ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy

Čiastka 10/1966
Platnosť od 29.04.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 01.05.1966 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.