Vyhláška č. 24/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych zmluvách vo vnútroštátnej vodnej nákladnej doprave

Čiastka 9/1966
Platnosť od 26.04.1966 do31.12.1971
Účinnosť od 01.05.1966 do31.12.1971
Redakčná poznámka

Čl. I vyhlášky č. 120/1967 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1969. § 1 písm. a) vyhlášky č. 138/1969 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1970. § 1 písm. a) vyhlášky č. 105/1970 Zb. predlžuje účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.1966 - 31.12.1971