Vyhláška č. 17/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o leteckom prepravnom poriadku

(v znení č. 15/1971 Zb.)

Čiastka 6/1966
Platnosť od 29.03.1966 do30.06.1998
Účinnosť od 17.03.1971 do30.06.1998
Zrušený 143/1998 Z. z.