Vyhláška č. 13/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra o zrušení vyhlášky č. 174/1958 Ú. l. (Ú. v.), ktorou bolo vyhlásené uznesenie vlády o určení začiatku a konca pracovného času v ústredných úradoch a v iných štátnych orgánoch

Čiastka 5/1966
Platnosť od 28.02.1966
Účinnosť od 28.02.1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.02.1966 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

28.02.1966