Vyhláška č. 12/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o zmene vyhlášky č. 3/1962 Zb. o riadení nákladnej automobilovej dopravy národnými výbormi

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1967
Účinnosť od 01.03.1966 do31.12.1967
Zrušený 128/1967 Zb.