Nariadenie vlády č. 119/1966 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do18.06.1968
Účinnosť od 01.01.1967 do18.06.1968
Zrušený 69/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1967 - 18.06.1968