Nariadenie vlády č. 118/1966 Zb.Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

(v znení č. 17/1968 Zb.)

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.