Nariadenie vlády č. 118/1966 Zb.Vládne nariadenie o stabilizačnom odvode spotrebných a výrobných družstevných organizácií

(v znení č. 17/1968 Zb.)

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do31.12.1968
Účinnosť od 27.02.1968 do31.12.1968
Zrušený 159/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.02.1968 - 31.12.1968 17/1968 Zb.
01.01.1967 - 26.02.1968

Pôvodný predpis

28.12.1966