Uznesenie č. 115/1966 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 48/1966
Platnosť od 28.12.1966 do30.06.1990
Zrušený 172/1990 Zb.