Vyhláška č. 114/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

(v znení č. 96/1968 Zb.)

Čiastka 47/1966
Platnosť od 27.12.1966 do31.12.1974
Účinnosť od 01.07.1968 do31.12.1974
Zrušený 103/1974 Zb.