Vyhláška č. 110/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o označovaní zahraničných absolventov československých vysokých škôl

(v znení č. 79/1968 Zb.)

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966 do31.08.1980
Účinnosť od 24.06.1968 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
24.06.1968 - 31.08.1980 79/1968 Zb.
01.01.1967 - 23.06.1968