Vyhláška č. 11/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1971 do31.12.1971
Redakčná poznámka

Predpis č. 138/1969 Zb. predĺžil účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1970. Predpis č. 105/1970 Zb. predĺžil účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1971.