Vyhláška č. 108/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre techniku o oprávnení na projektovú činnosť.

Čiastka 46/1966
Platnosť od 20.12.1966 do30.09.1976
Účinnosť od 01.01.1971 do30.09.1976
Zrušený 50/1976 Zb.