Vyhláška č. 101/1966 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní práce v novej sústave plánovitého riadenia národného hospodárstva.

Čiastka 44/1966
Platnosť od 20.12.1966 do31.12.1969
Účinnosť od 01.01.1967 do31.12.1969
Zrušený 174/1969 Zb.