Vyhláška č. 10/1966 Zb.Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1966 do31.12.1985
Zrušený 128/1985 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.1966 - 31.12.1985