Vyhláška č. 1/1966 Zb.Vyhláška vlády a Ústrednej rady odborov k ďalšiemu rozvoju závodného stravovania

Čiastka 1/1966
Platnosť od 25.01.1966
Účinnosť od 25.01.1966

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
25.01.1966 Aktuálne znenie