Vyhláška č. 95/1965 Zb.Vyhláška Štátnej banky československej o úverovaní socialistických organizácií a o úrokoch

Čiastka 42/1965
Platnosť od 23.09.1965 do31.12.1966
Účinnosť od 01.01.1966 do31.12.1966
Zrušený 105/1966 Zb.