Vyhláška č. 9/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 6/1965
Platnosť od 23.02.1965 do25.11.1994
Účinnosť od 10.03.1965 do25.11.1994
Zrušený 321/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku 13 vstúpil v platnosť dňom podpisu, t. j. 26. novembra 1964.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
10.03.1965 - 25.11.1994

Pôvodný predpis

23.02.1965