Vyhláška č. 83/1965 Zb.Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 550. výročiu upálenia majstra Jána HUSA

Čiastka 38/1965
Platnosť od 11.08.1965 do29.09.2000
Účinnosť od 11.08.1965 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

OBSAH