Vyhláška č. 80/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry ochrana voľne žijúcich živočíchov

Čiastka 37/1965
Platnosť od 05.08.1965
Účinnosť od 01.09.1965
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť len v českých krajoch.