Vyhláška č. 79/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o kultúrnej spolupráci

Čiastka 36/1965
Platnosť od 04.08.1965 do02.04.1979
Účinnosť od 19.08.1965 do02.04.1979
Zrušený 130/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 16 ods. 1 vstúpila v platnosť 22. mája 1965.