Vyhláška č. 76/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva stavebníctva o zmene a doplnení základných podmienok dodávky stavebných hmôt, konštrukcií a dielcov

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do31.03.1984
Účinnosť od 01.08.1965 do31.03.1984
Zrušený 11/1984 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1965 - 31.03.1984