Vyhláška č. 75/1965 Zb.Vládna vyhláška, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 127/1954 Ú. l. (č. 153/1954 Ú. v.) o príspevkoch príjemcov autorských odmien a o príspevkoch za použitie voľných diel kultúrnym fondom

Čiastka 35/1965
Platnosť od 26.07.1965 do31.01.1966
Účinnosť od 01.08.1965 do31.01.1966
Zrušený 4/1966 Zb.