Vyhláška č. 7/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o organizácii siete colníc a ich pôsobnosti

Čiastka 4/1965
Platnosť od 12.02.1965 do31.12.1974
Účinnosť od 12.02.1965 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.02.1965 - 31.12.1974