Vyhláška č. 69/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra, ktorou sa vydávajú podrobnejšie predpisy o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky

Čiastka 33/1965
Platnosť od 30.06.1965 do30.09.1992
Účinnosť od 01.08.1965 do30.09.1992
Zrušený 123/1992 Zb.