Zákon č. 63/1965 Zb.Zákon o cestovných dokladoch

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do30.06.1991
Účinnosť od 01.08.1965 do30.06.1991
Zrušený 216/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Platnosť cestovných pasov a zvláštnych pasov vydaných podľa zákona č. 63/1965 Zb. o cestovných dokladoch a cestovných pasov, diplomatických pasov a služobných pasov vydaných podľa zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahraničia, vydaných do 31. m...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1965 - 30.06.1991