Zákon č. 61/1965 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňajú predpisy o organizácii štátnej banskej správy

Čiastka 31/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.1991
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.1991
Zrušený 499/1991 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1965 - 31.12.1991