Zákon č. 57/1965 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)

Čiastka 30/1965
Platnosť od 30.06.1965 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.1965 do31.12.2005
Zrušený 301/2005 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1965 - 31.12.2005