Vyhláška č. 53/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

Čiastka 28/1965
Platnosť od 25.06.1965 do31.12.1972
Účinnosť od 01.07.1965 do31.12.1972
Zrušený 94/1972 Zb.