Nariadenie vlády č. 5/1965 Zb.Vládne nariadenie o zmenách názvov niektorých fakúlt

Čiastka 3/1965
Platnosť od 30.01.1965
Účinnosť od 01.02.1965

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1965 Aktuálne znenie