Zákon č. 48/1965 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o náhradách poslancov a platoch funkcionárov Slovenskej národnej rady

Čiastka 26/1965
Platnosť od 01.06.1965 do31.12.1968
Účinnosť od 01.06.1965 do31.12.1968
Zrušený 204/1968 Zb.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1965 - 31.12.1968