Redakčné oznámenie č. 46/1965 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

(v znení č. 38/1980 Zb.(nepriamo))

Čiastka 24/1965
Platnosť od 22.05.1965 do31.08.1996
Účinnosť od 01.06.1980
Zrušený 168/1996 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.1980 38/1980 Zb.(nepriamo) Aktuálne znenie