Vyhláška č. 45/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o zmene vyhlášky č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom

Čiastka 24/1965
Platnosť od 22.05.1965 do31.12.1969
Účinnosť od 01.07.1965 do31.12.1969
Zrušený 136/1969 Zb.