Vyhláška č. 40/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o určení podniku „Art Centrum, československé stredisko výtvarných umení” na vykonávanie vývozu a dovozu niektorých diel výtvarných umení

Čiastka 21/1965
Platnosť od 29.04.1965 do15.01.1984
Účinnosť od 29.04.1965 do15.01.1984
Zrušený 4/1984 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.04.1965 - 15.01.1984