Uznesenie č. 38/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia

Čiastka 19/1965
Platnosť od 08.04.1965