Vyhláška č. 37/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií na vykonanie zákona o dani z príjmov z literárnej a umeleckej činnosti

(v znení č. 145/1965 Zb., 96/1968 Zb.)

Čiastka 19/1965
Platnosť od 08.04.1965 do28.12.1968
Účinnosť od 01.07.1968 do28.12.1968
Zrušený 184/1968 Zb.