Vyhláška č. 3/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku pre družstevnú bytovú výstavbu začínanú od 1. januára 1965

(v znení č. 61/1967 Zb.)

Čiastka 2/1965
Platnosť od 20.01.1965 do15.10.1968
Účinnosť od 21.06.1967 do15.10.1968
Zrušený 137/1968 Zb.

OBSAH