Vyhláška č. 21/1965 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, Ústrednej rady odborov a Ministerstva zdravotníctva o dôchodkovom zabezpečení, nemocenskom poistení a preventívnej a liečebnej starostlivosti niektorých občanov činných pri poskytovaní služieb

(v znení č. 94/1968 Zb., 2/1971 Zb.)

Čiastka 11/1965
Platnosť od 13.03.1965 do31.12.1979
Účinnosť od 01.03.1971 do31.12.1979
Zrušený 165/1979 Zb.
Redakčná poznámka

Ruší sa vyhláškou č. 128/1975 Zb., pokiaľ upravuje dôchodkové zabezpečenie týchto občanov a nároky na podporu pri narodení dieťaťa a prídavky na deti občanov poskytujúcich služby a opravy na základe povolenia národného výboru.