Vyhláška č. 18/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva všeobecného strojárstva a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva o podmienkach údržby a opráv cestných vozidiel pre motorovú dopravu v majetku občanov a nesocialistických organizácií

Čiastka 10/1965
Platnosť od 12.03.1965
Účinnosť od 12.03.1965

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.03.1965 Aktuálne znenie