Vyhláška č. 16/1965 Zb.Vyhláška ministerstiev palív, hutníckeho priemyslu a rudných baní, stavebníctva, Ústrednej správy výskumu a ťažby rádioaktívnych surovín a Ústredného geologického úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 155/1952 Ú. l. (č. 194/1952 Ú. v.), ktorou sa vydávajú podrobné predpisy na vykonanie vládneho nariadenia o vernostnom prídavku baníkov

Čiastka 9/1965
Platnosť od 09.03.1965 do31.01.1969
Účinnosť od 09.03.1965 do31.01.1969
Zrušený 177/1968 Zb.