Vyhláška č. 147/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláškach ministra zahraničného obchodu a o podnikoch zahraničného obchodu

Čiastka 60/1965
Platnosť od 30.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení článku I bod 2 a článku II bod 2, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1966 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.1966 - 30.06.1966