Vyhláška č. 146/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva financií o správnych poplatkoch

Čiastka 60/1965
Platnosť od 30.12.1965 do31.12.1971
Účinnosť od 14.06.1971 do31.12.1971
Zrušený 138/1971 Zb.